EreCodex de Connaisseur

De Connaisseur dient ouder te zijn dan 18 jaar.
Een onderscheid in sexe is bij de Bier Connaisseurs niet van toepassing.
De Connaisseur heeft grote affiniteit met speciaalbier of met bier- /spijs combinaties.

De Connaisseur is een ware liefhebber van Speciaalbier en draagt dit ook uit.

De Speciaalbiersocieteit zal bestaan uit maximaal 30“liter”maten .30 lt maten is de inhoud van een fust van 30 Liter, de fust is met 30 maten afgevuld.
De al toegetreden Connaisseurs kunnen een nieuwe maat voordragen aan de sociëteit.
De nieuwe maat zal worden uitgenodigd op de aankomende Connaisseursavond.
De Connaisseurs beslissen middels consensus over de toelating maat binnen de sociëteit.
De maat zal na toelating officieel een Bier Connaisseur zijn binnen onze sociëteit
De toegetreden Bier Connaisseurs dragen 15 euro contributie af per maand en betaald eenmalig 30 euro instapgeld
De contributie moet in de vorm van een automatische betaling gestort worden op Een ter beschikking gesteld rekeningnummer op naam van de Bier Connaisseurs
De contributie zal gebruikt worden voor de Connasseursavonden in de vorm van :Speciaalbier proeverijen, bier/spijs avonden of aan fieldtrips
Bij exclusieve bijeenkomsten kan er een extra betaling worden gevraagd.
Blijft betaling contributie in gebreke dan kan zal Connaisseur zijn lidmaatschap worden ontnomen.
De Connaisseurs houden zich te allen tijde aan de geldende voorschriften en regels die voor de te bezoeken etablissementen gelden.
Dit kan zich voordoen in zowel mondelinge als schriftelijke huisregels die we te volgen hebben.Ernstige misdragingen zullen leiden tot het royeren van de Connaisseur als lid.
De Connaisseur kan worden gevraagd om zich in te zetten voor een evenement of te organiseren avond.
De Connaisseur laat hierbij zijn passie, kwaliteiten en kennis en kunde zien in de uitvoering.
Een ware Connaisseur toont interesse voor het product speciaalbier en is op de hoogte van de zaken wat er binnen de sociëteit gebeurt.
Connaisseursavonden c.q. dagen vinden eens per 6 weken plaats ,
Hiervan kan worden afgeweken mits dit nodig mocht zijn.
Als uitvalsbasis is in overleg met de eigenaar gekozen voor cafe – Bierlokaal de Engel te Oldenzaal, eigenaar Bas Boerrigter.
Standaard avonden en proeverijen zullen hier ter plaatse worden gehouden.
In overleg met de eigenaar en met de groep Connaisseurs zal er een programma worden vastgesteld
De eigenaar heeft een gedeelte van zijn cafe beschikbaar gesteld aan de Connaisseurs.
Eigen inbreng in de avonden is van toepassing en wenselijk.
Diversiteit en afwisseling in de te organiseren Connaisseursavonden zijn van groot belang voor het empowerment binnen de societeit.
Terugkerende events zijn de bier/ spijs avonden. Culinair koken met Speciaalbier en het nuttigen van de diverse gerechten.
De Connaisseurs zijn van harte welkom in goed overleg mag er een introducee daarbij aanwezig zijn. (mogelijk met een bijbetaling van het couvert).
De Bier Connaisseurs kennen drie ere – leden.Oftewel Connaisseur de Honneur
Deze Connaisseurs dé Honneur betalen geen contributie maar zijn ten allen tijde van harte welkom.